Wydawnictwa

Nasze publikacje można zamówić za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@scwis.pl) oraz pod numerem 32 601 21 08. Osobą odpowiedzialną za sprzedaż książek jest Iwona Bartyzel. Zakupione książki można odebrać osobiście w ŚCWiS lub zamówić przesyłkę pocztową, wówczas do ceny książki należy doliczyć koszt przesyłki.


Robert Ciupa, Bogusław Tracz, Wujek '81. Strajk i pacyfikacja, Katowice 2016 (wydawca: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

Album  ma być przede wszystkim hołdem dla Dziewięciu Górników z kopalni „Wujek”, którzy 16 grudnia 1981 roku zostali zastrzeleni przez pluton specjalny ZOMO. Autorami tekstów są Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS oraz dr Bogusław Tracz, pracownik Oddziałowego Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach.
Album składa się ze zdjęć śląskich fotoreporterów: m.in. Marka Dworaczyka, Bogdana Kułakowskiego, Stanisława Jakubowskiego, Władysława Morawskiego. Rozdziały poświęcone Dziewięciu Górnikom zostały zilustrowane zdjęciami ze zbiorów rodzinnych, większość z nich po raz pierwszy zostało opublikowanych.

 

Cena -  39 zł

 


Dziewięciu z "Wujka", Patroni naszych ulic, Warszawa 2016 (Instytut Pamięci Narodowej oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności). (plik do pobrania)

 

Podczas pierwszych dni stanu wojennego siły milicyjne i wojskowe z użyciem broni palnej, środków chemicznych, armatek wodnych, czołgów oraz wozów bojowych spacyfikowały 12 strajkujących zakładów pracy, w tym kopalnię "Wujek" w Katowicach. Krwawe stłumienie górniczego protestu stało się najtragiczniejszym symbolem stanu wojennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bogusław Tracz, „Zachodźże czerwone słoneczko”. Wybory ’89 w województwie katowickim. Katalog wystawy, Katowice 2016 (partner Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)


Rok 1989 okazał się przełomowym. Wybory parlamentarne, choć tylko w części demokratyczne, uruchomiły lawinę, której nie dało się już zatrzymać. Erozja  komunistycznego systemu władzy nabrała rozpędu. Rozpoczęły się zmiany o charakterze ustrojowym, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, a w wymiarze europejskim do upadku sowieckiej dominacji i zniesienia żelaznej kurtyny. W 2014 r. w całym kraju obchodzono 25-lecie tamtych wydarzeń. Z tej okazji Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach przygotowało wystawę poświęconą wyborom do parlamentu w czerwcu 1989 r.

 

Cena -  10 zł
 

"Wywieziono nas bydlęcymi wagonami". Relacje deportowanych z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku, wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum i Dariusz Węgrzyn przy współpracy Kamila Kartasińskiego, Katowice 2015 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

      Ta książka stanowi istotny głos w prowadzonej od ponad dwóch dekad debacie (tak historycznej, jak i publicystycznej) nad problematyką "wywózki" mieszkańców Górnego Śląska. Pokazuje różne okoliczności internowania, odmienne (a jednocześnie podobne) sposoby transportu na teren ZSRS, podejmowaną tam pracę, tryb życia i trudności codziennej egzystencji, wreszcie okoliczności powrotów do domów. Daje również czytelne świadectwo wielu podobieństw losów mieszkańców regionu, ale także różnic, wynikających m.in. z indywidualnych uwarunkowań (miejsca deportacji i przydziału do wykonywania różnych prac), ale też zdolności przetrwania i szczęścia poszczególnych bohaterów wspomnień i relacji. Wiele tekstów posiada wreszcie silny ładunek emocjonalny, charakterystyczny dla tego typu piśmiennictwa, a szczególnie istotny dla odbioru przez czytelników.

Z recenzji dr. hab. Macieja Fica

 

Cena -  22 zł

 


 

Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich w latach 1944-1945. Perspektywa porównawcza, pod redakcją Sebastiana Rosenbauma i Dariusza Węgrzyna, Katowice 2015 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

 Zebrane w tym tomie teksty i wypowiedzi porządkują dotychczasowe ustalenia historyków dotyczące deportacji sowieckich z ziem polskich, zarówno należących do II Rzeczypospolitej i utraconych po II wojnie światowej, jak i z obszarów, które po 1945 r. weszły w skład powojennej Polski.

Fragment recenzji dr. Bogusława Tracza

 

Cena -  15 zł

 

 

 


 


Katarzyna Wilczok: Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980– 1989), Katowice 2015 (wydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

Książka opisuje przede wszystkim historię NSZZ „Solidarność” w Chorzowie od momentu jej powstania, następnie okres stanu wojennego, czas działalności podziemnej oraz kampanii i wyników wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 r. Znajdują się w niej odwołania do nastrojów społecznych w mieście, działań podejmowanych przez Komitet Miejski PZPR w Chorzowie czy Służbę Bezpieczeństwa. Lokalna historia została przedstawiona w szerszym kontekście – na tle wydarzeń regionalnych i ogólnokrajowych.

Cena -  32 zł

 


Robert Ciupa, Łucja Marek, Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa, Katalog wystawy, Katowice 2015 (partner Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

Katalog towarzyszy wystawie Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służy Bezpieczeństwa. Ekspozycja ma na celu ukazanie, na podstawie zachowanych materiałów SB, metod i technik inwigilacji pielgrzymów przybywających do Piekar Śląskich w latach 60. i 70. XX w. 

 

 

 

 

 

  Cena -  12 zł 

Paweł Steller – Artysta deportowany, Katalog wystawy, Katowice 2015 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

 Rok 2015 to między innymi rok dwóch ważnych rocznic:
120-lecia urodzin wybitnego śląskiego artysty Pawła Stellera
oraz 70-lecia Tragedii Górnośląskiej.  W obchody obu rocznic wpisuje się wystawa Paweł Steller – Artysta deportowany, przygotowana we współpracy z katowickim oddziałem IPN. Ekspozycja odsłania dramatyczny epizod w życiu Pawła Stellera – deportację do obozu pracy w Kemerowie na Syberii w marcu 1945 r. Artysta podzielił wówczas los rzeszy Górnoślązaków, których nadzieje na spokojne, powojenne życie zamieniły się w cierpienie z powodu okrutnej niewoli tysiące kilometrów od ojczyzny.  Dla Stellera zsyłka zakończyła się szczęśliwym powrotem po blisko dwóch latach. Wielu innych jednak nie wróciło.  Wystawa prezentuje szkice i rysunki artysty wykonane w czasie zesłania, przybliża życie codzienne w obozie pracy oraz ukazuje kontekst wydarzeń, przez które Steller został uwięziony.

 

 Cena -  5 zł 

Monika Rosenbaum, Sebastian Rosenbaum, Srebrne miasto na czerwonej drodze. Tarnowskie Góry w PRL na fotografiach tygodnika "Gwarek", Tarnowskie Góry 2014, (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

Srebrne miasto… to efekt współpracy kilku instytucji m.in. Muzeum w Tarnowskich Górach, Śląskiego Centrum Solidarności i Wolności, WSP "Gwarek" oraz tarnogórskiej drukarni "Drukpol".

 

 

 

 

 

Cena -  24 zł

 


 

Gra karciana Skok ku wolności, (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

Skok ku wolności jest towarzyską grą karcianą na 110 kart. Ma charakter międzypokoleniowy - bawić się przy niej mogą osoby starsze i młodsze. Gra jest prosta i bardzo łatwa do nauczenia (niecała minuta). Zawiera element losowy, poszerzający grupę odbiorców o całą rzeszę ludzi unikających konfrontacji czysto logicznych, oraz wariant taktyczny, zmniejszający znaczenie elementu losowego i dodający prostą regułę, która usatysfakcjonuje miłośników trudniejszych gier. Może w nią grać od 2 do 4 graczy. Rozgrywka trwa na ogół 10-15 minut. Krótką instrukcję dołączoną do gry stanowi historia strajku górników z kopalni "Manifest Lipcowy".

 

 

 


 

Kościół robotników. Kronika Kościoła NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju 1974-1988, Jastrzębie Zdrój 2014 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

 Kronika słynnego kościoła „na górce” jest czymś więcej niż tylko zapisem życia religijnego parafii zbudowanej przez mieszkańców górniczego Jastrzębia. To również osobiste spojrzenie kapłana na rozgrywające się tu wydarzenia dwóch ostatnich dekad Polski Ludowej. To ważny dokument świadczący o roli duchowieństwa i robotników w walce o godność, wolność i solidarność. 

 

 

 

 

 

 

Cena -  25 zł

 


 

Robert Ciupa, Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek”, Katalog, Katowice 2014 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności) (Plik do pobrania)

 

 

Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek” powstało w listopadzie 2008 r. Ekspozycja muzealna została podzielona na dwie części: pierwsza prezentuje najdawniejsze dzieje kopalni „Wujek”, druga jej dramatyczną historię związaną z pacyfikacją zakładu 16 grudnia 1981 r. Całość prezentacji zajmują trzy pomieszczenia odremontowanego magazynu odzieżowego.

 

 

 

 

 

 

 


 

Jarosław Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim, Katowice 2011

 

   

 Jarosław Neja w syntetyczny sposób przedstawił wydarzenia Grudnia 1981 roku w województwie katowickim. Protesty górnośląskich i zagłębiowskich załóg po wprowadzeniu stanu wojennego – co Autor podkreśla we wstępie  – ze względu na skalę, gwałtowny przebieg i ofiary zajmują wyjątkowe miejsce w ogólnopolskiej panoramie sprzeciwu i oporu społecznego po 13 grudnia.

 

 

 

 

 

 

Cena -  12 zł
Maciej Jasiński, Andrzej Janicki, Jacek Michalski, 1981: Kopalnia Wujek, Poznań 2006 

 

 

Album komiksowy opisujący losy strajku i krwawą pacyfikację kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena -  24,90 zł
Ks. Henryk Bolczyk, Krzyż nigdy nie umiera. Refleksje duszpasterza, Katowice 2016 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

 

 

    Drugie wydanie refleksji ks. Henryka Bolczyka, który od maja 1980 r. do 1992 r. był proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Katowicach. Wówczas w jej granicach znajdowała się kopalnia "Wujek". Jako proboszcz dwukrotnie prowadził rekolekcje dla górników i towarzyszył im w czasie strajku w stanie wojennym, Cena - 25,00 zł


                                                                                                                                                                                           


Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990,  pod red. Krzysztofa Gwóździa, Sebastiana Rosenbauma, przy współpracy Roberta Ciupy, Katowice 2017  (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)


Tarnogórska SolidarnośćW latach „karnawału »Solidarności«” – od schyłku lata 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. – w Tarnowskich Górach działały silne i liczne struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. To w jednym z tarnogórskich zakładów przemysłowych  („Fazos”) 21 sierpnia 1980 r. wybuchł pierwszy w województwie katowickim duży strajk, którego uczestnicy solidaryzowali się z postulatami politycznymi podniesionymi podczas strajku w Stoczni Gdańskiej. Także w okresie stanu wojennego w Tarnowskich Górach pojawiła się grupa aktywnych związkowców, którzy rzucili wyzwanie komunistycznym  władzom, a w przełomowym roku 1989 zebrali się, by wziąć udział w walce wyborczej podczas wyborów czerwcowych. Niniejsza publikacja to pierwsza monografia historyczna, próbującą kompleksowo przedstawić wszystkie aspekty funkcjonowania Związku w długiej dekadzie wyznaczanej datami 1980–1990. To jednocześnie jedna z pierwszych tego typu prac poświęconych lokalnym strukturom NSZZ „Solidarność”.


Cena - 30 zł

UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK
Więcej informacji

Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl